Når et centrum etableres minimeres afstanden til alle ydergrænser. Samtidig ophæves muligheden for, at overskue helheden.

I vægavisen på Vollerupgade har margin æren af at præsentere: Årets sidste præsentation / noitatnesærp etsrøf sterÅ

marginbog1

margin har fremstillet en bog. I et eksemplar. Bogen drejer sig om det rum, en bog er. Et sted, hvor en tanke deles. Tanken er, at når et centrum etableres minimeres afstanden til alle ydergrænser. Samtidig ophæves muligheden for, at overskue helheden.

Bogen er en undersøgelse af forholdet mellem center og periferi. Bogens rum sammenlignes med det, at befinde sig i et centrum, på afstand af periferien. I bogen opstår et centrum, hvor siderne mødes; her er kort afstand til alle ydergrænser. Samtidig mister man dog muligheden for, at overskue det samlede motiv. Med bogens inddeling af sit indhold i sider forsvinder muligheden for overblik. Man kan kun se detaljerne, ikke hele billedet. Bogens midtersider er uopsprættet og monteret så de kan foldes ud. Her udfoldes også bogens hovedmotiv: de geometriske former og rette linier, der skaber forbindelse og forhold mellem center og periferi.

marginbog1a

Projektet er synligt i vægavisen på Vollerupgade fra den 30. december 2015 til den 7. februar 2016.

Med hilsner lige på grænsen mellem året 2015 og året 2016.

Mvh,

margin v./ Kristina Ask & Christian Hillesø

 

Den blanke stemme !

I starten af december måned viser vi en serie collager ledsaget af teksten Den blanke stemme. Teksten er skrevet af Carsten Juhl, lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Ophængningen vises i forbindelse med folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet den 3. december 2015. Vi har tidligere forholdt sig til det demokratiske valg med udstillingen Kommunen er din !. Det i forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013. Da havde vi inviteret fre billedkunstner til at udføre en ‘valgplakat’ med udgangspunkt i tanker omkring tale og tavshed, i udkanten af et kriseramt demokrati.

Den blanke stemme er synligt i vægavisen på Vollerupgade fra den 1. december til 11. december.

Næste ophængning er en præsentation af margin’s første publikation!

Mvh,

margin v./ Kristina Ask & Christian Hillesø

Side by side

FGA_SideBySide

margin er modtager af Fucking Good Art‘s dagbogs- optegnelser fra et researchophold i Schweiz med fokus på tidlig anarkisme. De bliver postet her på vægavisen. Vi opdatere to gang om ugen i løbet af april.

Fucking Good Art er et rejsende kunstermagasin og et redaktionelt projekt for research i og gennem kunst. Fucking Good Art er skabt af kunstnerne og redaktørerne Nienke Terpsma & Rob Hamelijnck med base i Rotterdam. De er interesserede i mundtligt overdraget historie, antro- pologi, dokumentarisme, undersøgende kunst, mod- og undergrundskultur, selv-organisering og DIT (do-it-together), anarkisme, og metoder udenfor kunstmarkedet. De har en deltagende tilgang og er af natur hyber sensitive overfor de omgivelser, de befinder sig i.

Modtagere: Cabinet du livre d’artiste (Rennes), CAN (Neuchatel), Cité des Arts (Paris), Die Diele (Zurich), EOFA (Geneva), Jubilee Warehouse (Penryn, Cornwall), Kunst Werke (Berlin, Germany), margin (Møn), MOTTO (Berlin), Musée des beaux-arts (Le Locle), Nomas Foundation (Rome), OOR (Zurich), Printroom (Rotterdam), Studio’s Plantage Doklaan (Amsterdam), Smooth Space (Buck- fastleigh), Soundart Radio (Dartington)

http://fuckinggoodart.nl

FGA_April_2015-02

 

______________ English  _______________________

 

margin is recipient of Fucking Good Art‘s diary writings during a research stay in Switzerland focused on early anarchism. They are posted here on the board. We update two times a week in the course of April.

Fucking Good Art is a travelling artists’ magazine and an editorial project for research in-and-through art. Fucking Good Art is made by artists and editors Nienke Terpsma & Rob Hamelijnck with their base in Rotterdam. They are in- terested in oral history, anthropology, documentary, modes of investigative art, counter- and sub cultures, self-organising and DIT (do-it-together), anarchism, and models outside the art market. They have a participatory strategy and are by nature highly sensitive to the context they are in.

Recipients: Cabinet du livre d’artiste (Rennes), CAN (Neuchatel), Cité des Arts (Paris), Die Diele (Zurich), EOFA (Geneva), Jubilee Warehouse (Penryn, Cornwall), Kunst Werke (Berlin, Germany), margin (Møn), MOTTO (Berlin), Musée des beaux-arts (Le Locle), Nomas Foundation (Rome), OOR (Zurich), Printroom (Rotterdam), Studio’s Plantage Doklaan (Amsterdam), Smooth Space (Buck- fastleigh), Soundart Radio (Dartington)

http://fuckinggoodart.nl

 

Breaking the news 2.0

BREAKING THE NEWS 2.0

breakNorrekor1

Resten af marts vil man i vægavisen, der er placeret på Vollerupgade ved Hårbøllevej, kunne få indsigt i en aktuel debat om opstilling af vindmøller.

Kunstnerne Finn Thybo Andersen & Kirsten Dufour kommenterer på vindmølleprojektet ved Nørrekær i Nordjylland, hvor en af Danmarks mest omfattende vindmølleprojekter er i gang. Lokale kræfter argumentere for, at handle fremadrettet og visionært: Pointen er, at udnyttelsen af vind – som der er meget af i Danmarks forblæste udkanter – burde komme til gavn, hvor møllerne opstilles. ‘Fremfor at lukke ned for beboelse burde overskydende resourcer anvendes til, at skabe mulighed for bæredygtig bosætning’, udtaler kunstnerne Finn Thybo Andersen & Kirsten Dufour, som er inviteret af margin til at præsentere deres syn på den lokale problematik. Slaget står i dette tilfælde mellem lokale beboere og det svenske firma Wattenfall. ‘Her er et eksempel på, at udnyttelsen af klodens resourcer bliver gjort til en købmandsforretning, hvis overskud fjernes fra kilden.

breakNorrekor2

Pol_debat220115

pol_debat_270115

Vattenfall__Nordjyske_feb2015

 

 

Breaking news 1

Afholdelsen af en ny Kunstbiennale: Nørrekærbiennalen i vort lokalområde. Den blev afholdt den 7.–10. august 2014 på et lille stykke jord på 625 m2 med positionen N 56° 59′ 55′′ E 009° 19′ 33,7. Det ligger for enden af en mark på ‘de lade jorder af gammel hævet jordbund’. På en nærvedliggende skrænt, som er den gamle kystlinie, har der ligget en bronzealderboplads. Stedet er indviet af kunstnergruppen N55 i år 2000, som en del af projektet LAND. Se: n55.dk/land.html.

Nørrekærbiennalen ligger som en lille enklave, en kommentar, midt i det udstrakte industrialiserede kulturlandskab. Foruden tidligere etablerede værker – et ‘tårn’ af Karin Lorentzen og et ‘Fortov med bænk og lygtepæl’ af Thomas Østergaard – blev der i 2014 bygget en ‘Samisk gamme’ på en workshop under ledelse af en norsk bygmester, et ‘Toilet Obscura’ (en kombination af et Camera Obscura og et das) af den svenske landbrugs- og kunstnergruppe Kultivator, en energiforsyning med en minivindmølle og solceller, der forsyner lygtepæl og gamme med strøm ved Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, ‘2 vilde æbletræer’ fra LAND N57° 10`43,3” E 010° 05`13,1” af Mogens Otto Nielsen & Jytte Cramer, installationen ‘Plant et sprog’ af tyrkiske bøger med indlagte og plantede tyrkiske frø af Gerd Laugesen. Desuden afholdtes et seminar med en række oplæg samt en Artist Talk med fiskesuppe med vilde urter af de norske billedkunstnere Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm. Nørrekærbiennalen 2014 var et tværfagligt nordisk projekt med deltagere fra Norge, Sverige og Danmark, af samere, lokale beboere, kunstnere, litterater, fiskere, videnskabsmænd, landmænd, håndværkere, m.m. Bag Nørrekærbiennalen står en komité bestående af billedkunstnerne Finn Thybo Andersen, Kirsten Dufour, Tine Tvergaard & Thomas Østergaard og kuratorerne Katrine Skovgaard & Hilde Mehti (Kirkenes, Norge). Se: norrekaerbiennalen.dk.

Breaking news 2

I Nørrekær Enge omkring LAND bliver jorden opkøbt og sammenlagt til stordrift. De levende hegn bliver nedlagt for at bane vej for det industrielle landbrug. De mindre gårde og husmandsbrug bliver nedlagt. Jorden bliver opkøbt og bygningerne revet ned. Resultat: området bliver lagt øde og affolket.

Breaking news 3

Den allerede etablerede vindmøllepark, Nørrekær Enge Vindmøllepark, på 13 stk. 2,3 MW 130 meter høje møller, som i forvejen er landets største vindmøllepark, er planlagt kraftigt udvidet i de kommende 3 år med 37 nye 150 meter høje møller på 3 MW. Vindmølleparken ejes af Vattenfall, som ejes 100% af den svenske stat. For at gøre plads til vindmølleparken er der allerede opkøbt og nedlagt 12 gårde til overpris af Vattenfall. Landsbyen Bollerup er ved at forsvinde fra landkortet allerede før udvidelsen af vindmølleparken er vedtaget i Vesthimmerlands og Ålborg Kommune. Resultat: området bliver lagt øde og affolket. Den svenske stat vil efter vore beregninger tjene 65 millioner kr. pr. år til Vattenfall og grundejerne. Vi ved, at en enkelt lodsejer er blevet tilbudt 3 millioner kroner for tilladelse til at stille en mølle op. Tilbudet blev afslået. Der har været folkelige protester med læserbreve i den lokale ugeavis, Vesthimmerlands Folkeblad, samt underskriftindsamlinger.

Breaking news 4

I 2014 er der ikke givet en eneste tilladelse til opsætning af husstandsmøller i Danmark. Afslag fra Vesthimmerland kommune for tilladelse til opstilling af husstandsmølle på Vesterkærsvej 110 blev givet med begrundelsen: Den ville skygge for Vindmølleparken i Nørrekær Enge.

Breaking news 5

Alternativer er almentejede vindmølleparker rejst med folkelig accept. Overskuddet bruges lokalt til at udvikle Udkantdanmark med virksomheder og arbejdspladser. Vindkraft er Udkantdanmarks største resource.

 

Breaking the News

breaknewsinstall2breaknewsinstal3

Under overskriften Breaking the News præsenteres et udvalg at nyheder, sendt fra meltropolen, det klassiske centrum. En række kunstnere bosat i Berlin, Helsinki/Istanbul, København, Stockholm og Wien, har hver især udvalgt en nyhed med relevans for os i provinsen, den klassiske periferi. Udstillingen er en vægophængning bag glas, tilgængelig direkte fra Vollerupgade døgnet rundt, og en online præsentation på adressen margin.at. Projektet er synligt fra den 1. januar frem til den 28. februar 2015.

Vi har modtaget nyheder fra det klassiske centrum, metropolen. Vi, på den anden side, befinder os ude på landet i periferien, eller retter, in the middle of nowhere. Forholdet mellem, konstruktionen og betydningen af disse positioner interesserer os. Vi ønsker at undersøge emnet gennem bevægelsen af nyheder. Herved vil betydningen ikke kun af sted men også af tid blive udfordret. Vi modtager alle bidrag pr. post. I vægavisen vil nyhederne være centrale, men der, hvor de udspringer fra vil være i margin.

Vægophængningen er direkte tilgængeligt fra gaden, synlig for forbipasserende (mest pr. fod, cykel, bil, hest eller traktor). Den fysiske adresse er den vestlige del af en ø, der befinder sig i det sydligste af Skandinavien og det nordligste af Europa, og på lang fysisk afstand fra alle andre steder. De givne dimensioner af tid og sted giver et koldt og mørkt klima, beboet af kun få intelligente væsner.

Er det muligt at bryde mønstret af nyheder, som man bryder en kode eller bryder ind? At udfolde detaljerne af en nyhed, der er så irrelevant at det vækker mistanke? Kan det marginelle blive identificeret som politisk? Måske som en skjult skat, en kilde til magt og indflydelse? Eller er det marginelle helt uden betydning i en kriseramt og overvåget offentlig sfære? Vi befinder os naturligvis alle i selve epicentret og på samme tid midt i et absolut intet-sted. Men vi kommunikerer, vi deler og opfinder nyheder, og for at det skal give mening arbejder vi med fælles forståelser af centre og periferier. Er den nye fælles forståelse af centre: frontlinierne i de aktuelle krige, en bjergskråning i Syrien, centrum af Erbil, en bunker i Texas, hvor der trykkes på aftrækkeren i en drone? Eller er centrum de satelitter, hvorfra nyheder og viden spredes?

De bidragende kunstnere er: Lene Adler Petersen (Kbh), Michael Baers (Berlin), Ralo Mayer(Wien), Pilvi Takala (Helsinki/Istanbul), Johan Tiren (Stockholm) og Kirsten Dufour & Finn Thybo Andersen (Vensyssel/Kbh).

 

om margin

Billedkunstnerne Kristina Ask & Christian Hillesø samarbejder om projektet margin. På den fysiske adresse er margin en væg bag glas, som befinder sig på kanten af deres private matrikel. margin er et teoretisk kunstprojekt, et projekt i teorien, som også består af et website og produktion af publikationer i mindre oplag. Alle tre dele i sammenhæng og reflekterende over det marginelle.

Vækst og forfald

hob_PLAKAT

På den kommende udstilling i Vestmøns kulturhus Hårbøllehuset på møn kan man se værker af billedkunstnerne Kristina Ask og Christian Hillesø. Udstillingen består primært af grafik, tegning og collager lavet specifikt til denne udstilling, og betragtes af de to kunstnere som en samlet installation. Under overskriften Vækst & Forfald bearbejdes nogle af de dominerende kræfter, som er på spil i samtiden – set fra et på en gang samfundspolitisk og biologisk perspektiv! Med andre ord, studier af og noter om politik og liv. Vækst og forfald er to modsatrettede og dog uadskillelige bevægelser, som hele tiden kan observeres omkring os. Udstillingen vil – i modsætningen til de to begreber – være sort/hvid, dog med alle de nuancer dette indebærer.

Alle er velkomne til fernisering lørdag den 5. juli kl. 13.00.

Vækst & Forfald
Kristina Ask og Christian Hillesø
Hårbøllehuset
Vindebækvej 48
4792 Askeby

Udstillingen kan ses frem til 3. august, tir-søn kl. 11-16

Hårbøllehuset hjemmeside er http://www.harbollehuset.dk/

Kommunen er din !

 PLAKAT_marginI landområdet, hvor vi befinder os, foregår en valgkamp til dels ved, at kandidaterne hænger plakater op i vejtræerne, som lygtepæle benyttes i en urban kontekst. Forskellen er markant. Denne kommunikationsform vil vi gerne blande os i og undersøge fra et billedkunstnerisk perspektiv. Under overskriften ‘Kommunen er din!’ – et gammelt socialdemokratisk slogan – ønsker vi, at intervenere i den brug af det offentlige rum, som et valg benytter. Dette har vi mulighed for i forbindelse med det forestående kommunalvalg den 19. november 2013. Vi har inviteret fire billedkunstnere til at udføre en plakat med udgangspunkt i tanker omkring tale/tavshed i en udkantskommune på kanten af et kriseramt demokrati. At ville bringe medborgere i tale i det åbne landskab får budskabet til at fremstå enten poetisk, agressivt eller blot foregøglet. Med projektet ‘Kommunen er din!’ ønsker vi, at pege på det fælles, grundliggende vilkår, at kommunikation er en social størrelse. Hvor stilhed hersker, bringes også magten til tavshed.

 

De inviterede Kunstnere: Erik Hagens, Ulla Hvejsel, Michala Paludan, Nis Rømer og Carsten Juhl  der bidrager med en tekst.

 

HVOR & HVORNÅR
Plakaterne hænger i vejtræerne på Vollerupgade, 4792 Askeby, Møn, i perioden 9. – 25. november 2013. Vi markere udstillingens åbning lørdag den 9. november kl. 12.00 i det lokale medborgerhus, HOB-Huset, Vindebækvej 48 i Hårbølle.