Når et centrum etableres minimeres afstanden til alle ydergrænser. Samtidig ophæves muligheden for, at overskue helheden.

I vægavisen på Vollerupgade har margin æren af at præsentere: Årets sidste præsentation / noitatnesærp etsrøf sterÅ

marginbog1

margin har fremstillet en bog. I et eksemplar. Bogen drejer sig om det rum, en bog er. Et sted, hvor en tanke deles. Tanken er, at når et centrum etableres minimeres afstanden til alle ydergrænser. Samtidig ophæves muligheden for, at overskue helheden.

Bogen er en undersøgelse af forholdet mellem center og periferi. Bogens rum sammenlignes med det, at befinde sig i et centrum, på afstand af periferien. I bogen opstår et centrum, hvor siderne mødes; her er kort afstand til alle ydergrænser. Samtidig mister man dog muligheden for, at overskue det samlede motiv. Med bogens inddeling af sit indhold i sider forsvinder muligheden for overblik. Man kan kun se detaljerne, ikke hele billedet. Bogens midtersider er uopsprættet og monteret så de kan foldes ud. Her udfoldes også bogens hovedmotiv: de geometriske former og rette linier, der skaber forbindelse og forhold mellem center og periferi.

marginbog1a

Projektet er synligt i vægavisen på Vollerupgade fra den 30. december 2015 til den 7. februar 2016.

Med hilsner lige på grænsen mellem året 2015 og året 2016.

Mvh,

margin v./ Kristina Ask & Christian Hillesø