Michala Paludan

IMG_Michala

Michala Paludan (1983) er uddannet MFA fra CalArts i 2011, og fra The Whitney Studio Program, NY i 2012. I sit arbejde undersøger hun kendte og familiære forhold, og gør dem til genstand for refleksioner over samfundsmæssige idiosynkrasier. Michala Paludan er bosat på Møn.