Om margin

Billedkunstnerne Kristina Ask & Christian Hillesø samarbejder om projektet margin, som har til huse på kanten af deres private matrikel på Møn. margin vil på den fysiske adresse være en vægavis – en flade bag glaslåger, hvorpå papirark og andre lette genstande kommer til udfoldelse. margin er et kunstteoretisk projekt, som udover den fysiske flade består af et website samt produktion af publikationer i mindre oplag. Alle tre dele i sammenhæng og knyttet an til refleksioner over det marginale.

På basis af vores teoretiske baggrund og interesse ønsker vi, at skabe et sted og et udgangspunkt for, at vi i dialog med vores omgivelser kan diskutere kunst på et højt fagligt niveau. margin er et kunstteoretisk projekt. Denne betegnelse bruges for, at forventningsafstemme med et potentielt mangfoldigt publikum, for hvem ‘kunst’ i mange tilfælde er noget andet end det, vi vil arbejde med og præsentere i rammen af margin. Vi ønsker at vække nysgerrighed og anspore til dialog med et publikum, der spænder fra turister og sommerhusgæster, over lokale beboere fra bønder til tilflyttere, til et internationalt kunstvant publikum. Selvom margin er et kunstteoretisk projekt, er billeder og billedsprog bærende elementer. Det teoretiske kommer til udtryk ved, at det udstillede eksempelvis kan have note-, skitse- eller modelpræg, og i sig selv er et åbent udsagn. Gennem det teoretiske perspektiv mener vi at kunne åbne en dialog også med et ikke-kunstvant publikum. Her skal det teoretiske perspektiv og den åbne proces, skitsen og modellen, afmystificere og -komplicere, og samtidig mangfoldiggøre kunsten og dens rækkevidde. Vi befinder os i en geografisk udkant, hvor billedkunst på højt internationalt niveau både historisk (bl.a. Fluxus) og i samtiden (bl.a. Kunsthal 44 Møen) er nærværende. Kunst har spillet og spiller fortsat en væsentlig rolle som kulturproducerende modstykke til den ellers herskende landbrugskultur.

margin er med sin placering et eksempel på udkant på flere niveauer, bl.a. geografisk: landet i forhold til byen, Møn i forhold til København, Norden i forhold til Asien, osv.. I forhold til samtidskunst er vores praksis ofte – og også i dette tilfældet – placeret ‘i udkanten’, dels af et marked, og dels ved, at vi arbejder med udgangspunkt i et udvidet kunst- og værkbegreb, der til stadighed undersøger kunstens grænser. Yderligere ønsker vi med margin, at arbejde med ‘perifere’ værkkategorier som eksempelvis mail-art, tekstbasserede værker, grafiske tryk, editioner, skitser og modeller. Vi ønsker at arbejde med billedkunstnere, der befinder sig i et grænsefelt, eller som ønsker at udfordre deres praksis ved at arbejde specifikt med denne kontekst.

Som bekendt er ordet ‘margin’ dels en betegnelse for den ubeskrevne, yderste del rundt om et indhold, eksempelvis på et trykt ark. Der findes marginer på sider i en bog, på ark af frimærker og rundt om et billede. Margin kan bruges til håndskrevne notater, marginalier. Projektet margin vil yderligere abonnere på betydningen af marginal : Det, der befinder sig på kanten, på randen, i udkanten, i grænseområde; det, som går til den yderste grænse, ud over det forventede, det almindelige; det periferiske, det underordnede, og det, der er mindre vigtigt.

______________________________   English _____________

margin is a theoretical art project – a project in theory – consisting of three parts, all addressing the marginal: A virtual site on the address margin.at, publications in small numbers, and the board in which you stand in front, right at the border between the private and the common public space. All three parts work as separate units with a different reach, all concerning the marginal. By marginal we mean the circumstances specific to the periphery. This can be in social, economic, political and aesthetic terms. The mar- ginal is on a distance from and yet in a relation to a center. Norms are often defined at the center. We would like take a critically stand to that.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *