Side by side

FGA_SideBySide

margin er modtager af Fucking Good Art‘s dagbogs- optegnelser fra et researchophold i Schweiz med fokus på tidlig anarkisme. De bliver postet her på vægavisen. Vi opdatere to gang om ugen i løbet af april.

Fucking Good Art er et rejsende kunstermagasin og et redaktionelt projekt for research i og gennem kunst. Fucking Good Art er skabt af kunstnerne og redaktørerne Nienke Terpsma & Rob Hamelijnck med base i Rotterdam. De er interesserede i mundtligt overdraget historie, antro- pologi, dokumentarisme, undersøgende kunst, mod- og undergrundskultur, selv-organisering og DIT (do-it-together), anarkisme, og metoder udenfor kunstmarkedet. De har en deltagende tilgang og er af natur hyber sensitive overfor de omgivelser, de befinder sig i.

Modtagere: Cabinet du livre d’artiste (Rennes), CAN (Neuchatel), Cité des Arts (Paris), Die Diele (Zurich), EOFA (Geneva), Jubilee Warehouse (Penryn, Cornwall), Kunst Werke (Berlin, Germany), margin (Møn), MOTTO (Berlin), Musée des beaux-arts (Le Locle), Nomas Foundation (Rome), OOR (Zurich), Printroom (Rotterdam), Studio’s Plantage Doklaan (Amsterdam), Smooth Space (Buck- fastleigh), Soundart Radio (Dartington)

http://fuckinggoodart.nl

FGA_April_2015-02

 

______________ENGLISH_______________________

margin is recipient of Fucking Good Art‘s diary writings during a research stay in Switzerland focused on early anarchism. They are posted here on the board. We update two times a week in the course of April.

Fucking Good Art is a travelling artists’ magazine and an editorial project for research in-and-through art. Fucking Good Art is made by artists and editors Nienke Terpsma & Rob Hamelijnck with their base in Rotterdam. They are in- terested in oral history, anthropology, documentary, modes of investigative art, counter- and sub cultures, self-organising and DIT (do-it-together), anarchism, and models outside the art market. They have a participatory strategy and are by nature highly sensitive to the context they are in.

Recipients: Cabinet du livre d’artiste (Rennes), CAN (Neuchatel), Cité des Arts (Paris), Die Diele (Zurich), EOFA (Geneva), Jubilee Warehouse (Penryn, Cornwall), Kunst Werke (Berlin, Germany), margin (Møn), MOTTO (Berlin), Musée des beaux-arts (Le Locle), Nomas Foundation (Rome), OOR (Zurich), Printroom (Rotterdam), Studio’s Plantage Doklaan (Amsterdam), Smooth Space (Buck- fastleigh), Soundart Radio (Dartington)

http://fuckinggoodart.nl